Home > Kjellerup
Kjellerup
Denmark
Kjellerup is a city in Denmark. It has 295 streets and a total of 6708 addresses.

The longest streets are Kjellerupvej (13182 meters ), Aalborgvej (10166 meters) and Viborgvej (10021 meters). The shortest street is Malmhøj (15 meters).
Streets
74 addresses
6 addresses
8 addresses
3 addresses
2 addresses
50 addresses
7 addresses
30 addresses
20 addresses
14 addresses
24 addresses
20 addresses
4 addresses
35 addresses
12 addresses
26 addresses
20 addresses
12 addresses
117 addresses
31 addresses
26 addresses
10 addresses
6 addresses
52 addresses
23 addresses
28 addresses
5 addresses
60 addresses
10 addresses
30 addresses
10 addresses
14 addresses
7 addresses
15 addresses
5 addresses
11 addresses
17 addresses
7 addresses
37 addresses
3 addresses
3 addresses
71 addresses
6 addresses
21 addresses
6 addresses
26 addresses
5 addresses
38 addresses
5 addresses
14 addresses
11 addresses
7 addresses
9 addresses
16 addresses
4 addresses
7 addresses
59 addresses
36 addresses
17 addresses
17 addresses
16 addresses
156 addresses
26 addresses
15 addresses
35 addresses
12 addresses
13 addresses
10 addresses
3 addresses
13 addresses
11 addresses
45 addresses
14 addresses
42 addresses
9 addresses
1 addresses
23 addresses
16 addresses
8 addresses
9 addresses
11 addresses
19 addresses
7 addresses
9 addresses
77 addresses
8 addresses
26 addresses
21 addresses
36 addresses
16 addresses
30 addresses
13 addresses
11 addresses
8 addresses
21 addresses
13 addresses
5 addresses
2 addresses
12 addresses
45 addresses
13 addresses
15 addresses
19 addresses
23 addresses
36 addresses
5 addresses
28 addresses
5 addresses
25 addresses
11 addresses
5 addresses
34 addresses
13 addresses
5 addresses
10 addresses
7 addresses
20 addresses
31 addresses
20 addresses
20 addresses
22 addresses
16 addresses
13 addresses
65 addresses
6 addresses
29 addresses
32 addresses
16 addresses
10 addresses
5 addresses
21 addresses
30 addresses
25 addresses
3 addresses
10 addresses
60 addresses
69 addresses
19 addresses
7 addresses
1 addresses
13 addresses
8 addresses
6 addresses
10 addresses
38 addresses
20 addresses
27 addresses
11 addresses
18 addresses
12 addresses
1 addresses
18 addresses
24 addresses
10 addresses
25 addresses
3 addresses
3 addresses
15 addresses
16 addresses
27 addresses
5 addresses
4 addresses
22 addresses
2 addresses
7 addresses
7 addresses
52 addresses
4 addresses
43 addresses
9 addresses
10 addresses
17 addresses
13 addresses
12 addresses
107 addresses
10 addresses
26 addresses
61 addresses
6 addresses
40 addresses
9 addresses
7 addresses
18 addresses
2 addresses
89 addresses
39 addresses
13 addresses
6 addresses
22 addresses
2 addresses
19 addresses
9 addresses
16 addresses
15 addresses
9 addresses
7 addresses
10 addresses
7 addresses
11 addresses
8 addresses
11 addresses
25 addresses
41 addresses
28 addresses
7 addresses
9 addresses
1 addresses
37 addresses
22 addresses
85 addresses
12 addresses
56 addresses
9 addresses
43 addresses
2 addresses
45 addresses
8 addresses
32 addresses
15 addresses
4 addresses
94 addresses
8 addresses
42 addresses
9 addresses
14 addresses
16 addresses
53 addresses
26 addresses
26 addresses
16 addresses
7 addresses
22 addresses
11 addresses
11 addresses
21 addresses
8 addresses
30 addresses
12 addresses
14 addresses
6 addresses
44 addresses
19 addresses
18 addresses
4 addresses
15 addresses
262 addresses
7 addresses
33 addresses
18 addresses
36 addresses
3 addresses
6 addresses
49 addresses
33 addresses
19 addresses
7 addresses
50 addresses
16 addresses
13 addresses
8 addresses
42 addresses
7 addresses
29 addresses
21 addresses
11 addresses
37 addresses
51 addresses
47 addresses
10 addresses
13 addresses
30 addresses
7 addresses
21 addresses
41 addresses
17 addresses
6 addresses
26 addresses
144 addresses
14 addresses
33 addresses
30 addresses
24 addresses
75 addresses
74 addresses
17 addresses
3 addresses
51 addresses
41 addresses
24 addresses
19 addresses
2 addresses
1 addresses
97 addresses
11 addresses
14 addresses