Home > Aalborg Øst
Aalborg Øst
Denmark
Aalborg Øst is a city in Denmark. It has 148 streets and a total of 10067 addresses.

The longest streets are Rørdalsvej (5925 meters ), Tranholmvej (3492 meters) and Universitetsboulevarden (2606 meters). The shortest street is Sahlvej (23 meters).
Streets
15 addresses
226 addresses
32 addresses
35 addresses
17 addresses
42 addresses
7 addresses
2 addresses
1 addresses
404 addresses
56 addresses
182 addresses
11 addresses
178 addresses
7 addresses
13 addresses
18 addresses
165 addresses
5 addresses
34 addresses
3 addresses
8 addresses
1 addresses
100 addresses
7 addresses
22 addresses
260 addresses
15 addresses
31 addresses
77 addresses
162 addresses
5 addresses
24 addresses
446 addresses
21 addresses
57 addresses
4 addresses
8 addresses
33 addresses
71 addresses
698 addresses
11 addresses
15 addresses
8 addresses
9 addresses
1 addresses
166 addresses
21 addresses
3 addresses
94 addresses
13 addresses
4 addresses
6 addresses
2 addresses
21 addresses
3 addresses
10 addresses
13 addresses
18 addresses
4 addresses
5 addresses
11 addresses
166 addresses
33 addresses
5 addresses
103 addresses
3 addresses
4 addresses
25 addresses
340 addresses
7 addresses
12 addresses
14 addresses
9 addresses
44 addresses
1 addresses
10 addresses
491 addresses
152 addresses
16 addresses
19 addresses
203 addresses
7 addresses
188 addresses
9 addresses
3 addresses
38 addresses
57 addresses
165 addresses
256 addresses
209 addresses
17 addresses
243 addresses
54 addresses
19 addresses
3 addresses
17 addresses
86 addresses
2 addresses
179 addresses
151 addresses
3 addresses
262 addresses
6 addresses
331 addresses
28 addresses
291 addresses
17 addresses
21 addresses
1 addresses
115 addresses
21 addresses
247 addresses
1 addresses
31 addresses
42 addresses
13 addresses
35 addresses
16 addresses
204 addresses
16 addresses
5 addresses
17 addresses
220 addresses
28 addresses
7 addresses
44 addresses
73 addresses
3 addresses
19 addresses
6 addresses
10 addresses
17 addresses
53 addresses
11 addresses
89 addresses
4 addresses
3 addresses
146 addresses
16 addresses
1 addresses
35 addresses
7 addresses
56 addresses
14 addresses
6 addresses